WYRÓŻNIENIA

Orzeł Polskiego Budownictwa wyjatkowa i unikalna Nagroda, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród w branży. Od dziesięciu lat synonim sukcesu i symbol najwyższej jakości w budownictwie. Przynawana tym, którzy tworzą budownictwo nowoczesne i bezpieczne oraz stanowią wzór dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym.
Nagroda przyznawana osobom i podmiotom, które dzięki odpowiednim doświadczeniom kreują postawy przedsiębiorcze i prowadzą aktywną działalność w branży budowlanej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz mają realny wpływ na rozwój ich regionów, a tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

NAGRODA GŁÓWNA - STATUETKA ORZEŁ POLSKIEGO BUDOWNICTWA

Orły Polskiego Budownictwa