CENTRUM DYSTRYBUCYJNE W PŁOŃSKU

Obiekt magazynowo -administracyjny zlokalizowany w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk pod Warszawą

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 15 tys. m2. Obiekt składa się z hali magazynowej wraz z częścią socjalno-administracyjną oraz z wiatą. Ponadto wybudowane zostały obiekty towarzyszące takie jak:
  • maszynownia na urządzenia chłodnicze
  • stacja transformatorowa SN/nN 
  • generator prądu
  • zadaszenie na rowery – 40 sztuk
  • zadaszone miejsce na odpady
  • przepompownia ppoż.
  • zbiornik wody ppoż